Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 157
  • Trong tuần: 2 656
  • Tất cả: 83 265
Một số kết quả kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-TGCP ngày 28/3/2017 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2017. Ngày 17/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1198/UBND-NC về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cấp xã một cách nghiêm túc, khách quan, trung thực, tiết kiệm, hiệu quả và chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục đối với các sai phạm từ đó đánh giá đúng thực trạng, tình hình thi hành và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Tính đến tháng 6/2017, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 08 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Hồi giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam và đạo Ba ha’i với tổng số 297 cơ sở tôn giáo, 288 chức sắc, 500 tu sỹ, 1.952 chức việc, khoảng 229.959 tín đồ. Cụ thể: Đạo Công giáo có 03 Giáo hạt, gồm: Giáo hạt Phước Long, Giáo hạt Đồng Xoài thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột và Giáo hạt Bình Long thuộc Giáo phận Phú Cường với tổng cộng 59 Giáo xứ, 39 Giáo họ, 01 Trung tâm Hành hương; 08 Cộng đoàn thuộc 04 Dòng tu với 62 Linh mục, 490 chức việc, 104.809 tín đồ, 200 tu sỹ; Phật giáo có khoảng 57.537 tín đồ, 134 chức sắc, 690 chức việc, 300 tu sỹ, 139 cơ sở tôn giáo trong đó 02 chùa được xếp hạng di tích cấp tỉnh: chùa Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh và chùa Đức Bổn A Lan Nhã, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng; Đạo Tin lành có 33 hệ phái, 75 chức sắc, 48 Chi hội thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), 01 Hội thánh Báp tít cơ sở, 01 Chi hội Tin lành Trưởng  lão Việt Nam 382/385 điểm nhóm đã đăng ký sinh hoạt theo Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ khoảng 63.003 tín đồ, 635 chức việc; Đạo Cao Đài có 06 cơ sở (04 Họ đạo thuộc Hội thánh Cao Đài Tây Ninh, 01 Cơ sở đạo thuộc Hội thánh Truyền giáo Cao Đài, 01 Cơ sở thuộc Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo) với tổng số 3.892 tín đồ, 11 chức sắc, 127 chức việc; Hồi giáo có 559 tín đồ, 06 chức sắc, 04 chức việc, 02 cơ sở thờ tự; Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam có 17 tín đồ, 05 chức việc (đã thành lập được Ban Đại diện tại tỉnh với 05 thành viên, 01 cơ sở là Chùa Hưng Lập tự, phường Phú Đức, thị xã Bình Long); Phật giáo Hòa Hảo có 121 tín đồ; đạo Ba ha’i có 21 tín đồ, 01 chức việc (đã thành lập Hội đồng tôn giáo Baha’i tại phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long); các tôn giáo này chưa có chức sắc và cơ sở thờ tự.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều loại hình tín ngưỡng khác nhau rất đa dạng và phong phú với trên 20 loại hình, 49 cơ sở tín ngưỡng gồm: Đình, Đền, Am, Miếu, Từ đường, Nhà thờ họ; trong đó có một số cơ sở tín ngưỡng được UBND tỉnh xếp hạng Di tích văn hóa cấp tỉnh thuộc quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh như: Đình Thần Hưng Long (khu phố 4, thị trấn Chơn Thành, thị trấn Chơn Thành), Đền Thờ Vua Hùng (thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng), Miếu Bà Rá còn gọi là Miếu Bà Sơn Giang (khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long), Đình thần Tân Khai (xã Tân Khai, huyện Hớn Quản), Đình thần Thanh An (xã Thanh An, huyện Hớn Quản) Đình Tân Lập Phú (phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long)…

Qua công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn trên địa bàn tỉnh cho thấy: Các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện tốt quy định của pháp luật và chức năng quản lý Nhà nước đối với những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được phân cấp theo thẩm quyền; quan tâm, giải quyết kịp thời các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, đúng theo quy định của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP  ngày 08/11/2012 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định số 92), Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chỉ thị số 01), Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chỉ thị số 1940) và các văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo và chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo. Hàng năm cử cán bộ, công chức tham dự các lớp tập huấn công tác tôn giáo do cấp trên tổ chức và chỉ đạo các ngành kịp thời xử lý các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Một số kết quả kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh (từ 2016 – 2017) như sau:

1. Tình hình thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, tập trung ở một số nội dung:

- Đăng ký sinh hoạt tôn giáo: Không tiếp nhận trường hợp nào.

- Công nhận tổ chức tôn giáo: Hiện nay không có các tổ chức tôn giáo hoạt động có phạm vi trên địa bàn tỉnh, dó đó trong những năm qua UBND tỉnh không xem xét, công nhận các tổ chức tôn giáo nào.

- Quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo (thông báo hoạt động tín ngưỡng, đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm; lễ hội tín ngưỡng, các hoạt động tôn giáo khác…):

+ Quản lý hoạt động tín ngưỡng:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành chức năng, UBND cấp huyện thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về tín ngưỡng. Hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng hoạt động đúng theo quy định của pháp luật nhằm giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội và phong tục tập quán tại địa phương; ngăn ngừa các hoạt động mê tín dị đoan và việc lợi dụng các hoạt động tín ngưỡng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở tín ngưỡng tuân thủ quy định của pháp luật được các cấp chính quyền quan tâm, giúp nâng cao nhận thức của nhân dân trong hoạt động tín ngưỡng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Nhìn chung, tình hình hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật; hàng năm đều xây dựng quy chế hoạt động và đăng ký với UBND cấp xã kế hoạch tổ chức các lễ hội đúng theo quy định; tổ chức lễ hội đúng với nội dung đăng ký được chính quyền chấp thuận, trong không khí trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, đúng thuần phong mỹ tục và đảm bảo tốt về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ sở tín ngưỡng chưa chấp hành tốt việc thực hiện đăng ký hoạt động với chính quyền địa phương theo quy định.

+ Quản lý đối với các hoạt động tôn giáo:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ, UBND cấp huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo đúng theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, tín đồ các tôn giáo hoạt động, sinh hoạt bình thường, tuân thủ pháp luật; quan tâm và giải quyết kịp thời 303 nhu cầu tôn giáo chính đáng và hợp pháp của tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Ngoài ra, chính quyền các cấp còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, gặp gỡ, động viên chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo nhân dịp lễ, tết và các ngày lễ trọng nhằm thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với tôn giáo; qua đó tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện và sự đồng thuận giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức tôn giáo.

- Xây dựng công trình tôn giáo, chuyển nhượng, hiến tặng đất đai liên quan đến tôn giáo:

+ Xây dựng công trình tôn giáo: Về quản lý xây dựng các công trình tôn giáo, sau khi Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 Ban hành quy định cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Nhìn chung các cơ sở tôn giáo khi xây dựng các công trình thờ tự, công trình phụ trợ đều lập thủ tục hồ sơ xin phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

+ Chuyển nhượng, hiến tặng đất đai liên quan đến tôn giáo: Theo quy định của Luất Đất đai 2013 thì các cơ sở tôn giáo được nhà nước bảo hộ về đất đai, được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Do vậy, tổ chức tôn giáo không được quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trong quá trình giải quyết hồ sơ giao đất cho cơ sở tôn giáo; chưa phát hiện trường hợp chuyển nhượng đất đai liên quan đến tôn giáo.

Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay việc chuyển nhượng, hiến tặng đất đai liên quan đến tôn giáo vẫn diễn ra rất phức tạp, chủ yếu diễn ra trong nội bộ của tổ chức tôn giáo. Nguyên nhân do quỹ đất tôn giáo của địa phương không còn hoặc hiện nay chưa có quy hoạch, kế hoạch đất tôn giáo để bố trí giao đất, cấp GCNQSD đất cho các cơ sở tôn giáo để xây dựng cơ sở thờ tự. Vì vậy, việc giao đất, cấp GCNQSD đất cho các cơ sở tôn giáo được thực hiện trên cơ sở đất của cá nhân, hộ gia đình do không còn nhu cầu sử dụng có văn bản xin trả lại đất cho Nhà nước để xem xét, giao lại cho các cơ sở tôn giáo.

- Tình hình thực hiện pháp luật về tôn giáo của các tổ chức tôn giáo (đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành; giảng đạo, truyền đạo, hoạt động quốc tế của các tổ chức tôn giáo…)

+Đào tạo bồi dưỡng, chức sắc, nhà tu hành: Trên địa bàn tỉnh chưa có trường chuyên đào tạo, bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo; các cấp chính quyền luôn tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo cử người đi đào tạo nhằm bổ sung đội ngũ chức sắc đang còn thiếu hiện nay; chấp thuận cho các tổ chức tôn giáo mở các lớp bồi dưỡng linh vụ, bồi dưỡng thánh kinh căn bản, an cư kiết hạ cho chức sắc, chức việc, tín đồ tại các cơ sở tôn giáo là trung tâm của Giáo hội.

+ Giảng đạo, truyền đạo: Các chức sắc, nhà tu hành chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở thờ tự hợp pháp và ngoài cơ sở thờ tự. UBND các cấp đã quan tâm tạo điều kiện cho chức sắc đến thực hiện lễ nghi tôn giáo tại vùng sâu, vùng xa, nơi chưa có cơ sở thờ tự nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ.

+ Hoạt động quốc tế: Nhằm đảm bảo quan hệ quốc tế trong đối ngoại tôn giáo, Sở Nội vụ xem xét, chấp thuận Tòa Giám mục Phú Cường đăng ký Tổng Giám mục Leopoldo Girelli - Đại diện không thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam đến thăm và làm mục vụ tại Giáo xứ Phú Lương, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long.

- Tình hình khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến tôn giáo: Tiếp nhận 15 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chủ yếu là mâu thuẫn nội bộ liên quan đến sinh hoạt tôn giáo của Phật giáo, Cao Đài và Tin lành; đơn khiếu kiện xin giao đất của Phật giáo. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thị quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời, tổ chức tuyên truyền, đối thoại để tín đồ hiểu, chấp hành. Các vụ việc đã được giải quyết dứt điểm thấu tình, đạt lý đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Do đó, trong năm qua tình hình khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực tôn giáo không xuất hiện các vụ việc phức tạp, kéo dài làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

2. Tình hình thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đạo Tin lành có 33 hệ phái với khoảng 63.003 tín đồ (đồng bào DTTS số chiếm khoảng 97%), trong đó có 09 hệ phái đã được công nhận tư cách pháp nhân và cấp đăng ký hoạt động; 75 chức sắc được công nhận, 48 Chi hội thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam); 01 Hội thánh Báp tít cơ sở thuộc Giáo hội Báp tít Việt Nam, 01 Chi hội thuộc Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam với tổng số 382/385 điểm nhóm đã đăng ký sinh hoạt theo Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ, còn 03 điểm nhóm chưa thực hiện đăng ký.

Tình hình hoạt động của đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp, cơ bản ổn định, tuân thủ quy định pháp luật. Chức sắc, tín đồ đạo Tin lành chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Hàng năm các điểm nhóm chấp hành tốt việc đăng ký chương trình sinh hoạt tôn giáo và tổ chức sinh hoạt tôn giáo đúng với nội dung đã đăng ký được chính quyền cấp xã chấp thuận.

Trong năm 2015, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Tổng Liên hội - Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) để thống nhất thành lập các Chi hội, Hội nhánh và hướng giải quyết dứt điểm đối với 119 nhà nhóm do các tín đồ tự ý xây dựng. Qua buổi làm việc đã thống nhất cho Tổng Liên hội thành lập thêm 55 Chi hội, Hội nhánh. Tính đến nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định chấp thuận thành lập 43 Chi hội; đối với 12 Chi hội, Hội nhánh còn lại giao Sở Nội vụ làm việc với Tổng Liên hội và Ban Đại diện Tin lành tỉnh thống nhất lộ trình thành lập trong năm 2017.

Ngoài ra, UBND tỉnh quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời những nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng và hợp pháp của đồng bào theo đạo Tin lành như: Chấp thuận Tông Liên hội Tin lành Việt Nam đăng ký phong phẩm 39 chức sắc (33 Truyền đạo, 05 Mục sư nhiệm chức, 01 Mục sư); bổ nhiệm Ban Đại diện Tin lành tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2018, gồm 05 thành viên; bổ nhiệm 67 chức sắc về làm Quản nhiệm, phụ tá các Chi hội mới được thành lập và đặc trách điểm nhóm. Chấp thuận các Chi hội tổ chức 43 lớp bồi dưỡng linh vụ, bồi dưỡng thánh kinh căn bản cho 12.544 lượt chức sắc, trưởng nhóm và tín đồ tham dự; giao đất, cấp GCNQSD đất cho 04 Chi hội với tổng diện tích khoảng 19.215m2. Chấp thuận Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam đăng ký thành lập Ban Đại diện tỉnh Bình Phước với 05 thành viên và thành lập 01 Chi hội Tin lành Bù Linh, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh.

Giao Sở Nội vụ giải quyết theo thẩm quyền: Chấp thuận Ban Đại diện Tin lành tỉnh tổ chức 04 cuộc lễ Hiệp nguyện Bồi linh với khoảng 3.000 lượt chức sắc và tín đồ thuộc các Chi hội trên địa bàn tỉnh tham dự; tổ chức lễ ra mắt và bổ nhiệm Quản nhiệm 42 Chi hội mới được thành lập; lễ ra mắt 01 điểm nhóm; chấp thuận 79 học viên đi tham dự học lớp Bổ túc Thần học tại tỉnh Lâm Đồng và Viện Thánh kinh Thần học ở thành phố Hồ Chí Minh; (Không chấp thuận 01 học viên, lý do: đang thi hành án tù treo đến hết năm 2018); chấp thuận 13 ứng sinh đi đào tạo tại Viện Thánh kinh Thần học; chấp thuận cho các hệ phái Tin lành khác tổ chức 18 cuộc lễ lớn như: lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh, lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo...

3. Tình hình thực hiện Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo:

Thực hiện Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo. UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo hiểu đúng chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Qua đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã rà soát, thống kê tổng thể về tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất có liên quan đến tôn giáo tại địa phương; những khó khăn vướng mắc về nhà, đất liên quan đến tôn giáo; tình trạng kiến nghị, đòi lại cơ sở, tài sản có nguồn gốc tôn giáo tại địa phương, để từ đó có hướng giải quyết kịp thời và đúng theo quy định của pháp luật.

Kết quả đến nay, các cơ sở tôn giáo hoạt động hợp pháp đã được giao đất, cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất đúng theo quy định của pháp luật; đa số các cơ sở tôn giáo đã chấp hành tốt việc sử dụng đất, xây dựng, sửa chữa, tôn tạo cơ sở thờ tự đúng quy định của pháp luật. Tính đến tháng 6/2017, UBND tỉnh đã giao đất, cấp GCNQSD đất cho 235/297 cơ sở tôn giáo với tổng diện tích khoảng 163,7 ha.

Đối với 10 cơ sở nhà, đất liên quan đến tôn giáo được Nhà nước trưng dụng, hoán đổi, mua lại hoặc cơ sở tôn giáo hiến tặng trước đây từ năm 1975 đã được UBND tỉnh xem xét giao đất, cấp GCNQSD đất tại những vị trí phù hợp để xây dựng cơ sở thờ tự và sinh hoạt tôn giáo ổn định. Đất của những cơ sở trên được Nhà nước sử dụng vào các công trình công cộng, phúc lợi xã hội ở địa phương. Cho đến nay, trên địa bàn tỉnh không có tình trạng kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp, tài sản nhà, đất có nguồn gốc tôn giáo.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ và thực hiện Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo. UBND tỉnh tạo điều kiện và chấp thuận cho Giáo hội khôi phục lại 01 cơ sở thờ tự cũ và giao đất cho 01 cơ sở tôn giáo, nguồn gốc đất do Giáo hội quản lý trước năm 1975.

Nhìn chung, sau khi Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật liên quan được ban hành, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh được tạo điều kiện thuận lợi, các hoạt động đã diễn ra bình thường, ổn định, tuân thủ pháp luật. Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo tiếp tục được tăng cường, từng bước đưa sinh hoạt tôn giáo vào nề nếp theo quy định của pháp luật. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã vận dụng và cụ thể hoá chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đề ra các giải pháp đúng đắn, một mặt đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của tín đồ, mặt khác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc liên quan tôn giáo ngày càng tốt hơn. Việc cụ thể hóa thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giải quyết các nhu cầu tôn giáo đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tôn giáo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã tạo sự chuyển biến tốt về nhận thức trong chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo. Đảm bảo an ninh - quốc phòng ở vùng có đông đồng bào theo đạo, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của phần tử xấu. Từ đó chức sắc các tôn giáo an tâm, phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sống “Tốt đời, đẹp đạo”, phần lớn chức sắc, nhà tu hành có tư tưởng tiến bộ, tích cực hướng dẫn tín đồ sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật và truyền thống tôn giáo./.  

Đậu Thị Phương Anh – Ban Tôn giáo

Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn