Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 150
  • Trong tuần: 2 649
  • Tất cả: 83 258
Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017 - khối thi đua số 4

                                                         Lê Văn Tâm - Ban Thi đua - Khen thưởng

Chiều ngày 25/5/2017, tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Phước đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017 của Khối Thi đua số 4, đồng chí Phan Thị Phấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong khi đó, tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức. Kinh tế cả nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, thị trường tài chính, tiền tệ ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, thiên tai, hạn hán, lũ lụt, ô nhiễm môi trường … vẫn còn nhiều bất cập và tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, giá cả một số mặt hàng nông sản ... Song được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Hội đồng TĐKT tỉnh cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh, do đó nền kinh tế tỉnh nhà trong năm vừa qua đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó nổi bật là việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 4.553 tỷ đồng, đạt 122% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 114% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Các phong trào thi đua trong Khối đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia, tiêu biểu như các phong trào thi đua của tỉnh và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như: “Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016)”; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2017); thi đua thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Bên cạnh đó, các đơn vị còn tổ chức triển khai thực hiện một số phong trào thi đua khác như: Cục Hải quan đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Chung sức, đồng lòng, xây dựng Hải quan Bình Phước chuyên nghiệp, hiện đại”; phong trào thi đua chào mừng 15 năm thành lập Cục với chủ đề “Đoàn kết, gắn bó xây dựng Hải quan Bình Phước vững mạnh”; Sở Tài chính với phong trào thi đua “bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2016 - 2020”; Ngân hàng Nhà nước với “phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngành”; Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức “Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2016 giữa Kho bạc nhà nước Bình Phước và Kho bạc nhà nước các huyện, thị xã trực thuộc”; Cục Thuế tỉnh phát động “phong trào thi đua hàng quý và phong trào thi đua hoàn thành dự toán phấn đấu và thi đua nước rút năm 2016”.

Đồng chí Phan Thị Phấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nhiệt liệt biểu dương thành tích mà các đơn vị thành viên Khối thi đua số 4 đã đạt được trong năm qua. Qua hội nghị đồng chí cũng đề nghị các đơn vị trong Khối cần quan tâm, lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:

1. Cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối cũng cần quan tâm hơn nữa việc khen thưởng, biểu dương những tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Việc xét khen thưởng và thời gian trình hồ sơ khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh và Hướng dẫn số 643/HD-SNV ngày 31/12/2014 của Sở Nội vụ.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và coi đây là phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2017 để từ đó tạo tiền đề quan trọng để triển khai các phong trào thi đua của những năm tiếp theo.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề án phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020. Do đó, các đơn vị trong Khối cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị. Trong năm 2017, các đơn vị trong Khối Thi đua số 4 cần bám sát và triển khai thực hiện đúng quy định của Đề án trong việc lựa chọn, công nhận mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến cơ sở và lựa chọn điển hình cấp tỉnh gửi về Sở Nội vụ theo đúng thời gian quy định.

4. Các đơn vị trong Khối Thi đua số 4 cần tăng cường hơn nữa biện pháp triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình Trung tâm hành chính công của tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước và trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới tư duy quản lý và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp để từ đó nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh hơn nữa.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động “Người Bình Phước nói điều hay, làm việc tốt” gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư giai đoạn 2016 - 2020 theo Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh.

Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng thưởng Cờ Thi đua cho Kho Bạc nhà nước và tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Tài chính và Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Phước./.


Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn