Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 154
  • Trong tuần: 2 653
  • Tất cả: 83 262
Tổ chức sơ kết việc triểu khai, thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP NGÀY 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đổi với TNXP

Phạm Vũ Sa Châu - PTP Xây dựng chính quyền - Công tác thanh niên

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 2363/KH-BNV ngày 05/5/2017 sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong nhằm đánh giá kết quả, mức độ đạt được trong thời gian triển khai, thực hiện, qua đó đề xuất các giải pháp để tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế, xã hội.

Theo Kế hoạch, Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết vào tháng 09/2017; riêng cấp tỉnh, theo tình hình thực tế ở địa phương để UBND các tỉnh, thành phố xem xét, quyết định việc tổ chức hoặc không tổ chức Hội nghị (trường hợp tổ chức Hội nghị tiến hành trước ngày 15/7/2017).

Bên cạnh việc tổ chức Hội nghị, Bộ Nội vụ triển khai các hoạt động phục vụ cho Hội nghị sơ kết, cụ thể như:

- Tổ chức kiểm tra, khảo sát một số đơn vị thanh niên xung phong (đại diện cho các mô hình hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong: Tổng đội, Trường, Trung tâm, Doang nghiệp, Đội cơ sở, Ban chỉ huy lực lượng thanh niên xung phong) thuộc khu vực miền Bắc (gồm 03 tỉnh: Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh); khu vực miền Trung (gồm tỉnh Quãng Ngãi, Ninh Thuận); Khu vực Tây Nguyên (gồm tỉnh Đăc Nông, Đắk Lắk); khu vực miền Nam (gồm tỉnh Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh).

- Tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết và các kiến nghị, đề xuất của lực lượng thanh niên xung phong trong cả nước về mô hình tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

Các hoạt động trên được thực hiện từ ngày 10/5 đến ngày 31/8/2017, do Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện./.

Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn