Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 54
  • Hôm nay: 69
  • Trong tuần: 823
  • Tất cả: 4330
Danh bạ Sở Nội Vụ

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

BAN LÃNH ĐẠO SỞ

Nguyễn Thành Chương

Giám đốc 

Sinh ngày: 13/10/1959

Ngạch công chức: Chuyên viên Cao cấp

Mã ngạch: 01.001

Thanhchuong1310@gmail.com

0913.937.200

06513.502.699

Phạm Thành Chung

Phó Giám đốc Sở 
Trưởng ban Ban Tôn giáo

Sinh ngày: 02/01/1966

Ngạch công chức: Chuyên viên Chính

Mã ngạch: 01.002

phamthanhchung.snv@binhphuoc.gov.vn

0918.615.798

06513.509.630

Phan Thị Phấn

Phó Giám đốc Sở

Trưởng ban Ban TĐKT

Sinh ngày: 15/6/1964

Ngạch công chức: Chuyên viên Chính

Mã ngạch: 01.002

phanthiphan.snv@binhphuoc.gov.vn

0982.842.222

06513.700.479

VĂN PHÒNG SỞ

ĐT: 06513.879.480 - FAX: 06513.879284

Huỳnh Thị Bé Năm

Chánh Văn phòng

0979.757.752

3.501.399

Hồ Minh Hiệp

Phó chánh VP

0979.525.353

3.881.441

Nguyễn Thị Thanh Loan

Chuyên viên

0985.333.647

3.881.441

Bạch Công Hậu

Chuyên viên

0968.191.989

3.881.441

Trần Đặng Đoan Thuỳ

Kế toán

0988.084.881

3.879.480

Huỳnh Thị Sang

Thủ quỹ

0979.884.557

3.879.480

Đỗ Minh Thương

Kế toán

0985.228.900

3.879.480

Nguyễn Thị Lượt

Văn thư

0985.164.093

3.881.441

Bùi Thị Thu Trang

Văn thư

01295.779.378

3.881.441

PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ĐT: 06513.881480

Nguyễn Tuấn

Trưởng phòng

0913.937.435

3.881.480

Vũ Thị Phưởng

Chuyên viên Phòng CCHC

0979.168.007

3.881.480

Nguyễn Thị Phi Yến

Chuyên viên Phòng CCHC

0909.839.811

3.881.480

PHÒNG XDCQ&CTTN

ĐT: 06513.881479

06513.509604

Trần Thái Sơn

Trưởng phòng

0918.847.458

3.881.479

Phạm Vũ Sa Châu

Phó Trưởng phòng

0939.633.788

3.509.604 

Trương Thị Hoài

Chuyên viên

0975.715.800

3.509.604 

Nguyễn Tấn Triều

Chuyên viên

0909.502.393

3.881.479

THANH TRA SỞ

ĐT: 06513.887822

Giang Anh Trung

Chánh Thanh tra

0919.193.945

3.887.822

Đinh Thị Thu Hương

Phó Chánh Thanh tra

0913.752.762

3.887.822

Đinh Xuân Hải

Chuyên viên

0916.500.366

3.887.822

Nguyễn Thanh Thuỳ Linh

Chuyên viên

0913.462.979

3.887.822

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ĐT: 06513.870762

Vũ Xuân Trường

Trưởng phòng

0913.738.191

3.870.762

Đặng Thanh Hoàng

Phó trưởng phòng

0977.074.322

3.870.762

Lê Ngọc Mừng

Phó Trưởng phòng

0918954826

3.870.762

Trần Thị Thu Hương

Chuyên viên

0973702688

3.870.762

Trần Tuấn Vũ

Chuyên viên

0987.379.393

3.870.762

Cao Thị Hà

Chuyên viên

0908.835.736

3.870.762

Lê Xuân Bình

Chuyên viên

0989.335.564

3.870.762

PHÒNG TỔ CHỨC BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

ĐT: 06513.870761

Nguyễn Ngọc Hiền

Trưởng phòng

0985992767

3.870.761

Trần Văn Thảo

Phó trưởng phòng

0983.721.181

3.870.761

Phạm Văn Chiểu

Chuyên viên

0974.195.955

3.881.480

Vũ Mạnh Thảo

Chuyên viên

0972.611.345

3.881.480

Nguyễn Quang Hùng

Chuyên viên

 

3.881.480

BAN TÔN GIÁO

ĐT: 06513.881.657

Phạm Quang Hà

Phó trưởng Ban

0918.047.296

3.888.397

Trần Thương Huyền

Phó trưởng Ban

0978.850.792

3.888.396

BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

ĐT: 06513.888.901

Đỗ Thanh Tâm

Phó trưởng Ban

0913.636.411

3.838.799 

Nguyễn Xuân Phượng

Phó trưởng Ban

0919.921.996

3.509.899

 CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ

ĐT:06513.888.392

Lê Thị Lịch

Chi cục Trưởng

0916.510.079

3.508.998

Phạm Nguyệt Hoa

Phó Chi cục Trưởng

0913.642.297

3.500.479Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn