Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 54
  • Trong tuần: 808
  • Tất cả: 4315
Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

1. Các đơn vị thuộc Sở Nội vụ:

a) Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ;

b) Phòng Công chức, viên chức;

c) Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;

d) Phòng Cải cách hành chính;

e) Văn phòng Sở Nội vụ (trong đó có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả);

g) Thanh tra Sở Nội vụ.

2. Cơ quan trực thuộc Sở:

a) Ban Tôn giáo;

b) Ban Thi đua - Khen thưởng;

c) Chi cục Văn thư - Lưu trữ.Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn