Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 366
  • Trong tuần: 2 951
  • Tất cả: 147 410
Ngày 17/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4392/UBND-NC về việc phối hợp đo lường sự hài lòng Quốc gia năm 2017.

Thực hiện Kế hoạch số 5198/KH-BNV ngày 28/9/2017 của Bộ Nội vụ về việc xây dựng Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020; triển khai đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017. Ngày 17/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4392/UBND-NC về việc phối hợp đo lường sự hài lòng Quốc gia năm 2017.

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Xây dựng; Văn hóa, Thế thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp và UBND các huyện, thị xã tham gia phối hợp với Sở Nội vụ, hỗ trợ Bộ Nội vụ triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 tại tỉnh đúng kế hoạch, tiến độ đề ra đối với những lĩnh vực cơ quan, địa phương mình quản lý một cách hiệu quả, đảm bảo kết quả khách quan, trung thực.

Bố trí nguồn lực cho các hoạt động phối hợp, hỗ trợ Bộ Nội vụ trong quá trình triển khai điều tra xã hội học tại tỉnh.

2. Giao Sở Nội vụ làm đầu mối liên lạc trong quá trình Bộ Nội vụ triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 tại tỉnh./.
                                                                Phòng cải cách hành chính

 

Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn