Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 20
  • Trong tuần: 2 729
  • Tất cả: 147 475
Bình Phước chấn chỉnh việc thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để hồ sơ TTHC quá hạn giải quyết.

Thực hiện Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và Công văn số 2506/UBND-NC ngày 31/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết hồ sơ quá hạn. Trong thời gian qua, số hồ sơ thủ tục hành chính để quá hạn giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã giảm dần và có thực hiện thư xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định, tuy nhiên việc thực hiện chưa được đồng bộ.

Để tiếp tục tăng cường trách nhiệm thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn giải quyết, đồng thời khắc phục tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn giải quyết đến mức thấp nhất.

Ngày 24/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3591/UBND-NC về chấn chỉnh việc thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để hồ sơ TTHC quá hạn giải quyết.

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn giải quyết.Thực hiện văn bản xin lỗi 01 lần duy nhất và thời gian gia hạn giải quyết không quá một phần tư (1/4) thời gian giải quyết thủ tục hành chính đó.

Đối với các hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông,cơ quan nào chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của quy trình liên thông thì cơ quan đó phải đại diện thực hiện văn bản xin lỗi.

2. Thời hạn ban hành văn bản xin lỗi chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn trả kết quả.

3. Thường xuyên chấn chỉnh và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với công chức, viên chức thụ lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính để chậm trễ từ lần thứ 03, đồng thời xem xét tính chất, mức độ sai phạm để xử lý vi phạm kỷ luật theo quy định.

Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn giải quyết lồng ghép trong báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ),trong đó có giải trình cụ thể việc để hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn giải quyết xảy ra tại cơ quan, đơn vị và danh sách công chức, viên chức bị kiểm điểm do sai phạm trong quá trình thụ lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

4.Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn quản lý nghiêm túc chấp hành việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn giải quyết./.
                                                                Phòng cải cách hành chính

Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn