Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 363
  • Trong tuần: 2 948
  • Tất cả: 147 407
Bình Phước tiếp tục khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết TTHC

Nguồn: ảnh mạng

Ngày 01/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2522/UBND-NC về khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC
. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh còn thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan, đơn vị tiếp tục khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm tiến hành khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo các thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm đều được tiến hành khảo sát.

Đối với UBND các huyện, thị xã tiếp tục tiến hành khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của địa phương mình trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã căn cứ vào kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế từ những phiếu có nội dung mà người dân, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá ở mức trung bình trở xuống nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

(Đính kèm File Công văn số 2522/UBND-NC ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)./. 
tải file tại đây: CV 2522 VỀ KHÀO SÁT SỰ HÀI LÒNG.pdf
Vũ Thị Phưởng - CV.Phòng CCHC

Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn