Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 2 668
  • Tất cả: 183 576
Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra
Ngày 20/7/2017, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra của Bộ Nội vụ.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Tuấn – Trưởng phòng Nội chính, Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ; Lãnh đạo và các thanh tra viên, công chức Thanh tra Bộ; Đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Ban Thanh tra Nhân dân; Đại diện bộ phận tham mưu về công tác thanh tra của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (TĐKTTƯ), Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Hội nghị tổng kết toàn quốc 6 năm thi hành Luật Thanh tra được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện thực tiễn 6 năm thi hành Luật Thanh tra, xác định những kết quả đạt được, những hạn chế bất cập, nguyên nhân của hạn chế, bất cập trong việc tổ chức thi hành Luật Thanh tra, đánh giá sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp của Luật Thanh tra với Hiến pháp năm 2013 và với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật liên quan; kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, kiện toàn công tác thanh tra.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác thanh tra gắn liền với công tác quản lý, là một nội dung trong công tác quản lý, là chức năng thiết yếu của quản lý, giúp cho người lãnh đạo, quản lý xem xét về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thực hiện như thế nào, và là phương tiện kiểm tra để điều chỉnh lại cho phù hợp trong quá trình quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, việc thanh tra còn phát hiện, chỉ ra được những việc làm đúng, làm tốt để tiếp tục phát huy, và những việc làm sai, làm chưa đúng để khắc phục, sửa chữa. 
Bộ Nội vụ là cơ quan chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó đặc biệt có công tác tổ chức cán bộ nhà nước, Bộ luôn nhận thức được tính chất, vị trí, vai trò của công tác thanh tra, cùng với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chuyên môn, thực hiện tốt chức năng và quyền hạn của mình. 
Thanh tra ngành Nội vụ là một trong số ít thanh tra ngành có quá trình thành lập và phát triển còn non trẻ, từ tháng 9/2003, trong gần 14 năm qua, Thanh tra Bộ Nội vụ đã có nhiều thành tích đóng góp, tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý thuộc chức năng quản lý của ngành và thẩm quyền của Bộ Nội vụ. 
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu dự thảo báo cáo do Thanh tra Bộ chuẩn bị, tích cực đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo ở những nội dung cụ thể như: Công tác tổ chức thi hành Luật Thanh tra tại cơ quan, đơn vị; Tình hình thực hiện Luật Thanh tra, mô hình tổ chức của cơ quan thanh tra; Tình hình thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chủ thể thanh tra; Kết quả thanh tra, giám sát, đồng thời cần tập trung đánh giá sự tuân thủ kết luận thanh tra; đánh giá các quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật có liên quan trong thời gian tới.


Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Quyền Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, trình bày dự thảo
Báo cáo tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra của Bộ Nội vụ

Dự thảo báo cáo tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra tại Bộ Nội vụ được ông Nguyễn Hữu Tuấn – Q. Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, trình bày tại Hội nghị cho thấy, Bộ Nội vụ đã triển khai thực hiện xây dựng và ban hành kế hoạch tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra của Bộ và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức việc tổng kết với phạm vi, phương thức, nội dung tổng kết toàn diện việc thi hành Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra trong giai đoạn từ ngày 01/7/2011 đến 30/6/2017. Qua tổng kết đã chỉ rõ kết quả thực hiện các quy định của Luật Thanh tra trên các mặt công tác, cụ thể như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thi hành Luật Thanh tra; Công tác ban hành, kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra và các văn bản có liên quan; Tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; Công tác xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra và điều phối, xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra; Hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; Hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra và theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; Hoạt động kiểm tra tính chính xác, tính hợp pháp của kết luận thanh tra và hoạt động thanh tra lại.

Trên cơ sở các mặt công tác đã thực hiện trong thực tiễn công tác thi hành Luật Thanh tra trong 6 năm qua, Bộ Nội vụ đánh giá các quy định của Luật Thanh tra, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và việc thi hành luật để xác định những mặt đã đạt được, những mặt còn hạn chế, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành Luật Thanh tra tại Bộ Nội vụ, từ đó đưa ra ý kiến đánh giá về các quy định của Luật Thanh tra và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, đề xuất kiến nghị các giải pháp hoàn thiện Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, các giải pháp về tổ chức thi hành Luật Thanh tra.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã phát biểu nhiều ý kiến về thi hành Luật Thanh tra trên cơ sở thực tiễn công tác triển khai thi hành Luật tại đơn vị mình, đóng góp vào dự thảo báo cáo của Bộ Nội vụ.

Ông Đỗ Ngọc Toàn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương,
đại diện bộ phận tham mưu về công tác thanh tra của Ban TĐKTTƯ phát biểu

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Q. Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu

Bà Nguyễn Thị Lan Anh - đại diện bộ phận tham mưu về công tác thanh tra của Học viện Hành chính Quốc gia, đóng góp ý kiến

Ông Trương Hải Long - Phó Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức, phát biểu về các vấn đề liên quan
giữa Luật Thanh tra và Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức

Ông Vũ Đăng Minh Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên, phát biểu
với vai trò Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn Bộ Nội vụ.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nội chính, Vụ II, Thanh tra Chính phủ, phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao ý kiến của các đại biểu đã tập trung bám sát nội dung thảo luận theo chỉ đạo của chủ trì Hội nghị. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Thanh tra là tai, là mắt của trên, là người bạn của dưới”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu Thanh tra Bộ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra của Bộ Nội vụ. Trong đó, cần chú trọng đến một số nội dung như: Kiểm tra lại các vấn đề chưa phù hợp trong công tác tổ chức triển khai quy định Luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi; Nghiên cứu đề xuất sắp xếp lại tổ chức của thanh tra trong bộ máy của Bộ trên nguyên tắc một công việc chỉ giao một cơ quan thực hiện; Nghiên cứu giải pháp về công tác phối hợp giữa thanh tra với các vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ được Chính phủ giao, cần nghiên cứu, bổ sung kiến nghị về vấn đề cơ cấu tổ chức, về quản lý cán bộ công chức, viên chức, về ngạch, về vấn đề chế độ chính sách và về phối hợp giữa các bộ, ngành với Thanh tra Chính phủ, về phối hợp giữa Thanh tra của bộ, ngành với địa phương để không trùng lặp nhiệm vụ trong kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Thanh tra.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân kết luận Hội nghị

Nguồn: https://www.moha.gov.vn (Nam Phong)
Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn