Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 2 717
  • Tất cả: 183 625
Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước triển khai mở lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2016

Căn cứ Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2016; Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng công tác văn thư, lưu trữ năm 2016; Quyết định số 227/QĐ-SNV ngày 06/9/2019 của Sở Nội vụ về việc cử công chức, viên chức, nhân viên văn thư, lưu trữ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016; Quyết định số 239/QĐ-SNV ngày 13/9/2016 của Sở Nội vụ về việc cử công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng lớp quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ năm 2016.
Nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động văn thư, lưu trữ ở các cơ quan, đơn vị của tỉnh; giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên văn thư nắm vững những quy định mới của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ cũng như công tác lập hồ sơ công việc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức tỉnh.

Ngày 14/9/2016 và ngày 20/9/2016, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước đã mở hai lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2016. Đ/c Vũ Đức Sơn Phó  Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai giảng lớp tập huấn và yêu cầu tất cả các học viên nghiêm chỉnh chấp hành nội quy lớp học, phát huy cao tính năng động, chủ động của học viên trong quá trình tập huấn… Đồng thời yêu cầu Ban quản lý lớp học theo dõi sát sao tình hình lớp tập huấn đảm bảo chất lượng hiệu quả.

Lớp tập huấn triển khai văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ dành cho các đối tượng là Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng các Sở, ban, ngành tổ chức tỉnh và Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng Hành chính các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành tỉnh; các Doanh nghiệp nhà nước; các tổ chức ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng Nội vụ và công chức làm công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ tại Phòng Nội vụ các huyện, thị xã; công chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng UBND các huyện, thị xã.

Lớp tập huấn triển khai nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ dành cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các Sở, ban, ngành tổ chức tỉnh; các đơn vị trực thuộc Sở; các Doanh nghiệp nhà nước; các tổ chức chức ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; công chức, làm công tác văn thư, lưu trữ tại Phòng Nội vụ và Văn phòng UBND các huyện, thị xã.

Thông qua lớp tập huấn các học viên đã được truyền đạt những kiến thức chung về nghiệp vụ Soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc cũng như triển khai các văn bản mới của Trung ương, quy định về công tác văn thư, lưu trữ. Đây là những kiến thức bổ ích, cần có để các học viên hoàn thành tốt những công việc, chuyên môn, nhiệm vụ được giao góp phần đưa hoạt động văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả hơn./.

Thái Văn Kiện - Phó Trưởng phòng

                                                               QLVTLT - Chi cục VTLT.


Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn