Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 44
  • Trong tuần: 2 693
  • Tất cả: 183 601
Danh bạ Sở Nội Vụ


Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

LÃNH ĐẠO SỞ

Nguyễn Thành Chương

Giám đốc

Sinh ngày: 13/10/1959

Ngạch công chức: Chuyên viên Cao cấp

Mã ngạch: 01.001
thanhchuong1310@gmail.com

0913.937.200

02713.502.699

Phạm Thành Chung

Phó Giám đốc Sở

Trưởng ban Ban Tôn giáo

Sinh ngày: 02/01/1966

Ngạch công chức: Chuyên viên Chính

Mã ngạch: 01.002

phamthanhchung.snv@binhphuoc.gov.vn

     0918.615.798

    02713.509.630

Phan Thị Phấn

Phó Giám đốc Sở

Trưởng ban Ban TĐKT

Sinh ngày: 15/6/1964

Ngạch công chức: Chuyên viên Chính

Mã ngạch: 01.002

phanthiphan.snv@binhphuoc.gov.vn

0982.842.222

02713.700.479

Vũ Xuân Trường

Phó Giám đốc

Sinh ngày: 07/10/1977

Ngạch công chức: Chuyên viên Chính

Mã ngạch: 01.002

vuxuantruong.snv@binhphuoc.gov.vn

     0913.738.191

       02713.501.868

VĂN PHÒNG SỞ

ĐT: 06513.879.480 - FAX: 06513.879284

Huỳnh Thị Bé Năm

Chánh Văn phòng

0979.757.752

3.501.399

Giang Anh Trung

Phó chánh VP

0919.193.945

3.887.822

Hồ Minh Hiệp

Phó chánh VP

0979.525.353

3.881.441

Đinh Thị Thu Hương

Phó chánh VP

0913.752.762

3.887.822

PHÒNG XDCQ,CTTN&CCHC

ĐT: 06513.881479

06513.509604

Trần Thái Sơn

Trưởng phòng

0918.847.458

3.881.479

Phạm Vũ Sa Châu

Phó Trưởng phòng

0939.633.788

3.509.604 

Nguyễn Tuấn

Phó Trưởng phòng

0913.937.435

3.881.480

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC & TỔ CHỨC BỘ MÁY

ĐT: 06513.870762

Nguyễn Ngọc Hiền

Trưởng phòng

0985.992.767

3.870.762

Đặng Thanh Hoàng

Phó trưởng phòng

0977.074.322

3.870.762

Lê Ngọc Mừng

Phó Trưởng phòng

0918954826

3.870.762

Trần Văn Thảo

Phó trưởng phòng

0983.721.181

3.870.761

BAN TÔN GIÁO

ĐT: 06513.881.657

Phạm Quang Hà

Phó trưởng Ban

0918.047.296

3.888.397

Trần Thương Huyền

Phó trưởng Ban

0978.850.792

3.888.396

BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

ĐT: 06513.888.901

Đỗ Thanh Tâm

Phó trưởng Ban

0913.636.411

3.838.799 

Nguyễn Xuân Phượng

Phó trưởng Ban

0919.921.996

3.509.899

 CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ

ĐT:06513.888.392

Lê Thị Lịch

Chi cục Trưởng

0916.510.079

3.508.998

Phạm Nguyệt Hoa

Phó Chi cục Trưởng

0913.642.297

3.500.479

 Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn