Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 2 654
  • Tất cả: 183 562
Lịch sử hình thành và phát triển của Sở Nội Vụ

    Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước có quá trình phát triển gắn liền với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh Bình Phước.
 Ngành tổ chức Nhà nước Việt Nam (nay là ngành Nội vụ) được thành lập ngay từ những ngày đầu khi nhân dân ta có được Chính phủ lâm thời năm 1945 (28/8/1945). Trong hơn 6 thập kỷ qua, dù có nhiều tên gọi khác nhau nhưng chức năng, nhiệm vụ cơ bản của ngành là giúp Chính phủ xây dựng chính quyền nhân dân, quản lý địa giới hành chính và đội ngũ cán bộ công chức. Trong thành quả chung của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ, các giai đoạn đều luôn ghi dấu ấn của công tác tổ chức và cán bộ.

Là một bộ phận của ngành tổ chức Nhà nước Việt Nam, Ban Tổ chức Chính quyền được đổi thành Sở Nội vụ theo Quyết định số 116/2003/QĐ-UB ngày 11/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. Về nhiệm vụ của Sở Nội vụ (Khi mới được thành lập) nhìn chung không có gì thay đổi so với Ban Tổ chức Chính quyền, tuy nhiên Tổ chức bộ máy của Sở có sự thay đổi đáng kể, khi là Ban TCCQ bộ máy gồm có 03 phòng; khi là Sở Nội vụ bộ máy của Sở gồm 05 phòng. Đến năm 2006, do yêu cầu của đất nước, Chính phủ đã giao cho ngành nhiệm vụ thường trực BCĐ cải cách hành chính, tiếp đó UBND tỉnh cũng giao cho Sở nhiệm vụ thường trực BCĐ cải cách hành chính của tỉnh và thành lập thêm phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ. Đến năm 2008, do yêu cầu cải cách bộ máy, Sở Nội vụ được tiếp nhận Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo và Trung tâm lưu trữ tỉnh (nay là Chi cục Văn thư – Lưu trữ) để trở thành Sở có chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của tỉnh. Đến nay Sở có 08 phòng chuyên môn và 03 đơn vị thuộc Sở.

Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn