Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 2 730
  • Tất cả: 147 476
Xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính

    Trương Hoài Nam

Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Để tăng cường việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh được nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng pháp luật, hiệu quả hơn về chất lượng, đồng thời xác định trách nhiệm của công chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Ngày 05/9/2016 Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Niêm yết công khai quy trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được quy định tại Điều 6, Điều 7 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; công khai các quy định, thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác sử dụng theo quy định; công khai các chuẩn mực, đạo đức công vụ để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát. Đối với những hồ sơ quá hạn giải quyết: Cơ quan, đơn vị nào để xảy ra trường hợp quá hạn giải quyết hồ sơ phải có văn bản gửi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Website đươc thiết kế bới VNPT Bình Phước
          http://vnptbinhphuoc.vn